Papa termozgrzewalna podkładowa
JUMBO ELEFANTENHAUT V 60 S4


CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna Jumbo Elefantenhaut V 60 S4 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej włókniny szklanej specjalną mieszaniną bitumu oksydacyjnego i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest drobnoziarnistą posypką talkową, spodnia zaś zabezpieczona polietylenową folią przekładkową. Jumbo Elefantenhaut V 60 S4 stosuje się do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w obiektach budowlanych. Szczególne zastosowanie Jumbo Elefantenhaut V 60 S4 znajduje przy wykonywaniu izolacji konstrukcji budynków jednorodzinnych (ściany fundamentowe i piwniczne, posadzki, itp.). W układach jedno- lub wielowarstwowych służy do ochrony przed zawilgoceniem elementów budynku pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki), niedużych tarasów, balkonów.

DANE TECHNICZNE

Grubość 4,0 [mm]
Rodzaj masy elastomerobitum + wypełniacze
Rodzaj i gramatura osnowy tkanina szklana 60 [g/m2]
Rodzaj posypki talk drobnoziarnisty
Wytrzymałość na rozciąganie
podłużna pow. 350 [N/5cm]
poprzeczna pow. 300 [N/5cm]
diagonalna -
Wydłużenie względne
wzdłuż pow. 2 [%]
w poprzek pow. 2 [%]
diagonalnie -
Zakres elastyczności od -25 do +70 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 5,3 [kg]
Ilość rolek na palecie 30 [szt]
Ilość m2 na palecie 150 [m2]

DANE APROBACYJNE

JUMBO ELEFANTENHAUT V 60 S4 posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie HK/B/0600/01/98
Aprobatę Techniczną COBR w Katowicach AT/2001-11-0204
Wyrób certyfikowany przez COBR w Katowicach- Biuro Certyfikacji Wyrobów
(certyfikat akredytacji nr AC 065)
Certyfikat nr B/65/32/2001/01
Produkt spełnia wymagania DIN 52131

ZALECENIA

Papę Jumbo Elefantenhaut V 60 S4 należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem otwartego płomienia lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 600 C. Podłoże powinno być nośne, bez śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Wskazane jest, by wcześniej było zagruntowane rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt K lub VA, tworzącym wzmacniającą powłokę podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). Każdorazowo, po zakończeniu zgrzewania izolacji, należy przeprowadzić kontrolę spoin, szczególnie miejsca styków krzyżowych. Pewność ich dokładnego uszczelnienia występuje w przypadku obecności drobnego ściegu utworzonego przez masę bitumiczną na stykach zakładek. Prace związane z układaniem izolacji należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż + 5 0C.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA