Papa termozgrzewalna podkładowa JUMBO PLAN PYE PV 250 S5

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 jest papą podkładową na bazie asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS wykonaną na osnowie z włókniny poliestrowej wzmacnianej włóknem szklanym. Charakteryzuje się bardzo wysoką wytrzymałością i elastycznością. Wierzchnia strona pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, od spodu chroni papę warstwa cienkiej folii PE. JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 przeznaczona jest do wykonywania spodnich warstw wielowarstwowych pokryć wszelkich dachów, w tym również konstrukcji odpowiedzialnych, narażonych na duże obciążenia i naprężenia. Innym zastosowaniem są wszelkiego typu izolacje wodochronne i przeciwwilgociowe budowli, także do wykonywania izolacji wodoszczelnych pod dachami zielonymi. Papę JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 można mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi.

DANE TECHNICZNE

Grubość 5,0 [mm]
Rodzaj masy bitum modyfikowany SBS
Rodzaj i gramatura osnowy włóknina poliestrowa
+ włókno szklane) 250 [g/m2]
Rodzaj posypki mineralna drobnoziarnista
Wytrzymałość na rozciąganie
podłużna pow. 800 [N/5cm]
poprzeczna pow. 800 [N/5cm]
diagonalna pow. 600 [N/5cm]
Wydłużenie względne
wzdłuż pow. 40 [%]
w poprzek pow. 40 [%]
diagonalnie -
Zakres elastyczności od -25 do +100 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 5,5 [kg]
Ilość rolek na palecie 24 [szt]
Ilość m2 na palecie 120 [m2]

DANE APROBACYJNE

JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/1945/01/97
Aprobatę Techniczną ITB w Warszawie nr AT-15-3011/98
Wyrób certyfikowany przez COBR PIB - Biuro Certyfikacji Wyrobów - Katowice
(certyfikat akredytacji nr AC O65)
Certyfikat nr B/65/65/2001
Produkt spełnia wymagania DIN 52133

ZALECENIA

Papę JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 układa się przez zgrzewanie otwartym płomieniem. Wskazane jest by wcześniej podłoże było zagruntowane rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt K lub VA, tworzącym wzmacniającą powłokę podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). lub rozpuszczalnikowym roztworem asfaltowym, w celu otrzymania nośnej, wolnej od zanieczyszczeń i tłuszczu. Przy zgrzewaniu papy należy stosować zakłady szerokości 8-10 cm, kontrolując jednocześnie wypływ bitumu spod zgrzewanej warstwy.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA