Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia JUMBO PLAN PYE PV 250 S5 SS

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna Jumbo Plan PYE PV 250 S5 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej włókniny poliestrowej specjalną masą elastomerobitumu i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest gruboziarnistą posypką łupkową, z wyjątkiem paska zakładkowego szerokości ok. 9 cm, oklejonego fabrycznie cienką folią. Strona spodnia papy na całej powierzchni zabezpieczona jest polietylenową folią przekładkową. Papa Jumbo Plan, dzięki swojej plastyczności, oraz specjalnym cechom mechanicznym pozwalającym na jej wielokrotne odkształcanie i powrót do pierwotnych wymiarów, a także ze względu na swoją trwałość i wytrzymałość, znajduje szerokie zastosowanie przy kryciu wszelkiego typu dachów i wykonywaniu warstwowych izolacji wodochronnych. Szeroki zakres temperatur w jakich papa Jumbo Plan bezawaryjnie pracuje chroniąc konstrukcje budowli przed wilgocią, pozwala bez obaw stosować ją w naszych, trudnych dla tego typu materiałów, warunkach klimatycznych. Razem z papą wentylacyjną Reko Dachpix stanowi doskonały system renowacji starych pokryć papowych.

DANE TECHNICZNE

Grubość 5,2 [mm]
Rodzaj masy elastomerobitum + wypełniacze
Rodzaj i gramatura osnowy włóknina poliestrowa 250 [g/m2]
Rodzaj posypki gruboziarnisty łupek naturalny
Wytrzymałość na rozciąganie
podłużna 800 [N/5cm]
poprzeczna 800 [N/5cm]
diagonalna 600 [N/5cm]
Wydłużenie względne
wzdłuż 40 [%]
w poprzek 40 [%]
diagonalnie -
Zakres elastyczności od -25 do +100 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 6,2 [kg]
Ilość rolek na palecie 24 [szt]
Ilość m2 na palecie 120 [m2]

DANE APROBACYJNE

Jumbo Plan PYE PV 250 S5 SS posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/1944/01/2000
Aprobatę Techniczną COBR Katowice nr AT/2000-11-0129
Wyrób certyfikowany przez PCBC Oddział w Gdańsku
( certyfikat akredytacji nr AC 013)
Certyfikat nr B /32/116/2001
Klasyfikacja ogniowa - materiał trudno zapalny
Produkt spełnia wymagania DIN 52133

ZALECENIA

Papę Jumbo Plan PYE PV 250 S5 SS należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem otwartego płomienia lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 600 C. Podłoże powinno być nośne, bez śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Wskazane jest, by stare warstwy bitumiczne zagruntować rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt VA, tworzącym wzmacniającą powłokę podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). Szczelność i żywotność pokrycia bitumicznego zależy od rzemieślniczo- starannego wykonania poszczególnych jego warstw. Każdorazowo, po zakończeniu czynności ogrzewania płomieniem, konieczne jest przeprowadzenie kontroli spoin, szczególnie miejsc styków krzyżowych. Ślad paska bitumu w tym miejscu świadczy o szczelnie wykonanym połączeniu.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA