Papa termozgrzewalna podkładowa JUMBO ELEFANTENHAUT G 200 S4

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna podkładowa Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej tkaniny szklanej specjalną mieszaniną bitumu oksydacyjnego i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest drobnoziarnistą posypką talkową, spodnia zaś zabezpieczona polietylenową folią przekładkową. Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 stosuje się do wykonywania podkładowych warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych oraz izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w obiektach budowlanych. Szczególne zastosowanie Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 znajduje przy wykonywaniu izolacji elementów budynków (ściany fundamentowe i piwniczne, tarasy, balkony, podłogi na gruncie) oraz w układach jedno- i dwuwarstwowych do ochrony przed zawilgoceniem elementów budynku pomieszczeń mokrych (pralnie, łazienki, myjnie, itp.) Papę można mocować do podłoża łącznikami mechanicznymi z warstwą termoizolacyjną lub bez.

DANE TECHNICZNE

Grubość 4,0 [mm]
Rodzaj masy bitum oksydacyjny+ wypełniacze
Rodzaj i gramatura osnowy tkanina szklana min. 200 [g/m2]
Rodzaj posypki talk drobnoziarnisty
Wytrzymałość na rozciąganie
podłużna pow. 1000 [N/5cm]
poprzeczna pow. 1000 [N/5cm]
diagonalna -
Wydłużenie względne
wzdłuż pow. 2 [%]
w poprzek pow. 2 [%]
diagonalnie -
Zakres elastyczności od +_0 do +70 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 5,2 [kg]
Ilość rolek na palecie 30 [szt]
Ilość m2 na palecie 150 [m2]

DANE APROBACYJNE

Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/0600/01/98
Aprobatę Techniczną COBR w Katowicach AT/2001-11-0205
Wyrób certyfikowany przez COBR w Katowicach- Biuro Certyfikacji Wyrobów
( certyfikat akredytacji nr AC 065 )
Certyfikat nr B /65/34/2001/01
Produkt spełnia wymagania DIN 52131

ZALECENIA

Papę Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem otwartego płomienia lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 600oC. Podłoże powinno być nośne, bez śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Wskazane jest , by wcześniej było zagruntowane rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt K lub VA, tworzącym wzmacniającą powłokę podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). Prace związane z układaniem izolacji należy prowadzić w temperaturach nie niższych niż +5oC. W razie konieczności stosowania materiału w temperaturach ujemnych, należy do chwili układania przetrzymywać papę Jumbo Elefantenhaut, przez okres 1 doby w pomieszczeniu ogrzanym.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej COBR.

STRONA GŁÓWNA