Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia JUMBO ELEFANTENHAUT G 200 S4 SS

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 SS jest rolowym materiałem izolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie impregnowanej tkaniny szklanej specjalną mieszaniną bitumu oksydacyjnego i wypełniaczy. Wierzchnia warstwa wstęgi pokryta jest gruboziarnistą posypką łupkową, z wyjątkiem paska zakładkowego szerokości ok. 9 cm, pokrytego cienką folią. Strona spodnia papy na całej powierzchni zabezpieczona jest polietylenową folią przekładkową. Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 SS stosuje się do wykonywania wierzchnich warstw izolacji wodochronnych w wielowarstwowych pokryciach dachowych, w konstrukcjach w których nie występują trwałe naprężenia ani większe obciążenia mechaniczne (zadaszenia garaży szeregowych lub wolnostojących, płaskie dachy budynków jednorodzinnych, nieduże powierzchnie stropodachów hal magazynowych, itp.)

DANE TECHNICZNE

Grubość 4,2 [mm]
Rodzaj masy bitum oksydacyjny+ wypełniacze
Rodzaj i gramatura osnowy tkanina szklana min. 200 [g/m2]
Rodzaj posypki gruboziarnisty łupek naturalny
Wytrzymałość na rozciąganie
podłużna pow. 1000 [N/5cm]
poprzeczna pow. 1000 [N/5cm]
diagonalna -
Wydłużenie względne
wzdłuż pow. 2 [%]
w poprzek pow. 2 [%]
diagonalnie -
Zakres elastyczności od +_0 do +70 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 5,5 [kg]
Ilość rolek na palecie 30 [szt]
Ilość m2 na palecie 150 [m2]

DANE APROBACYJNE

Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 SS posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/0600/01/98
Aprobatę Techniczną COBR w Katowicach nr AT/2001-11-0205
Wyrób certyfikowany przez COBR w Katowicach- Biuro Certyfikacji Wyrobów
( certyfikat akredytacji nr AC 065 )
Certyfikat nr B /65/35/2001
Klasyfikacja ogniowa - materiał trudno zapalny
Produkt spełnia wymagania DIN 52131

ZALECENIA

Papę Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 SS należy układać za pomocą zgrzewania z wykorzystaniem otwartego płomienia lub w określonych przypadkach gorącego powietrza o temp. ok. 600 C. Podłoże powinno być nośne, bez śladów zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. Wskazane jest, by stare warstwy bitumiczne zagruntować rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt VA, tworzącym wzmacniającą powłokę podkładową (zużycie ok. 300 g/m2). Jumbo Elefantenhaut G 200 S4 SS należy stosować wyłącznie do krycia dachów o spadku nie większym niż 25%. Prace dekarskie należy prowadzić w temperaturach nie mniejszych niż +5C. W razie konieczności stosowania papy w niższych temperaturach, należy przetrzymać rolki w pomieszczeniu ogrzanym przez okres 1 doby.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA