Papa paroizolacyjna JUMBO PLAN PYE Al + V60 S4 ALU JUMBO

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna JUMBO PLAN PYE AL+V60 S4 ALU JUMBO jest rolowym materiałem paroizolacyjnym otrzymanym przez odpowiednie pokrycie wkładki z welonu szklanego i folii aluminiowej bitumem modyfikowanym elastomerem SBS. Wierzchnią stronę papy pokrywa drobnoziarnista posypka mineralna, strona dolna zabezpieczona jest cienką folią PE. Papa JUMBO PLAN PYE AL+V60 S4 ALU JUMBO jest głównie przewidziana jako paroizolacja na pokryciach wykonanych z blachy trapezowej. Stosowana jest także w obiektach, gdzie w toku prac, gdy jeszcze ułożenie właściwego pokrycia nie jest możliwe, sama paroizolacja musi spełniać wysokie wymagania.

DANE TECHNICZNE

Grubość 4,0 [mm]
Rodzaj masy bitum modyfikowany SBS
Rodzaj i gramatura osnowy welon szklany 100 [g/m2]+ folia aluminiowa 70[g/m2]
Rodzaj posypki mineralna drobnoziarnista
Wytrzymałość na rozciągaie
podłużna pow. 300 [N/5cm]
poprzeczna pow. 200 [N/5cm]
Wydłużenie względne
wzdłuż pow. 2 [%]
w poprzek pow. 2 [%]
Zakres elastyczności od - 15 do +90 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 5,2 [kg]
Ilość rolek na palecie 30 [szt]
Ilość m2 na palecie 150 [m2]

DANE APROBACYJNE

Papa JUMBO PLAN PYE AL+V 60 S4 ALU JUMBO posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/1945/01/97
Aprobatę Techniczną ITB w Warszawie nr AT-15-3012/98

ZALECENIA

Papa JUMBO PLAN PYE AL+V60 S4 ALU JUMBO jest układana z użyciem zgrzewania płomieniowego lub gorącym powietrzem. Przygotowane podłoże musi być nośne, wolne od śladów tłuszczu i luźnych części oraz suche. Niezbędną dla prawidłowego ułożenia papy przyczepność osiąga się przez uprzednie zagruntowanie podłoża rozpuszczalnikowym preparatem Qualitekt K lub VA. (zużycie ok.300 g/m2 ). Technologia zezwala również na prowadzenie prac w temperaturze poniżej +5 0C . Należy jednak wtedy przez 1 dobę do momentu układania przetrzymać papę w ogrzewanym pomieszczeniu. Dokładne zgrzanie styków podłużnych i poprzecznych (szerokość 8 -10 cm) jest warunkiem pełnej szczelności paroizolacji.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA