Papa paroizolacyjna JUMBO PLAN PYE AL+G200 S4 JUMBO SUPER

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa termozgrzewalna JUMBO PLAN PYE AL+G200 S4 JUMBO SUPER jest rolowym materiałem paroizolacyjnym produkowanym na bazie bitumu modyfikowanego elastomerem SBS. Jako wkładkę nośną zastosowano tkaninę szklaną, a zastosowanie taśmy aluminiowej zwiększa właściwości paroizolacyjne papy. Wierzchnia strona pokryta jest drobnoziarnistą posypką mineralną, dolną stronę zabezpiecza cienka folia PE. JUMBO PLAN PYE AL+G200 S4 JUMBO SUPER jest przeznaczona do wykonywania paroszczelnych izolacji w przegrodach budowlanych. Ze względu na swoją wysoką wytrzymałość znajduje główne zastosowanie w budowlach narażonych na działanie dużych obciążeń i naprężeń.

DANE TECHNICZNE

Grubość 4,0 [mm]
Rodzaj masy bitum modyfikowany SBS
Rodzaj i gramatura osnowy tkanina szklana 200 [g/m2]+ folia aluminiowa 70[g/m2]
Rodzaj posypki mineralna drobnoziarnista
Wytrzymałość na rozciąganie
podłużna 900 [N/5cm]
poprzeczna 900 [N/5cm]
Wydłużenie względne
wzdłuż 2 [%]
w poprzek 2 [%]
Zakres elastyczności od - 15 do +90 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/5 [m]
Waga 1m2 5,2 [kg]
Ilość rolek na palecie 30 [szt]
Ilość m2 na palecie 150 [m2]

DANE APROBACYJNE

Papa JUMBO PLAN PYE AL+G200 S4 JUMBO SUPER posiada:
Atest Higieniczny PZH w Warszawie nr HK/B/1945/01/97
Aprobatę Techniczną ITB w Warszawie nr AT-15-3012/98

ZALECENIA

Papę JUMBO PLAN PYE AL+G200 S4 JUMBO SUPER układa się za pomocą zgrzewania otwartym płomieniem lub gorącym powietrzem. Podłoże musi być przyczepne i suche bez śladów tłuszczu oraz luźnych części. Wskazane jest uprzednie zagruntowanie podłoża środkiem Qualitekt VA. Technologia zezwala również na prowadzenie prac w temperaturze poniżej +5C. Należy jednak wtedy przez 1 dobę do momentu układania przetrzymać papę w ogrzewanym pomieszczeniu. Dokładne zgrzanie styków podłużnych i poprzecznych (szerokość 8 - 10 cm) jest warunkiem pełnej szczelności paroizolacji.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA