Papa asfaltowa perforowana (wentylacyjna) REKO - DACHPIX

CHARAKTERYSTYKA I ZASTOSOWANIE

Papa wentylacyjna REKO DACHPIX przeznaczona jest do wykonywania warstwy wentylującej w wielowarstwowych pokryciach dachowych, zarówno w budynkach nowo wznoszonych jak i remontowanych. Osnowę papy stanowi przeszywana włóknina szklana z obustronnie naniesioną masą bitumiczną, pokrytą folią z tworzywa sztucznego. Na całej powierzchni papy równomiernie rozmieszczone są 60-cio mm otwory wentylacyjne. Papa REKO DACHPIX układana jest na podłożu luzem z zastosowaniem ok. 5 cm zakładu. Następnie na jej powierzchni, metodą zgrzewania, układana jest właściwa warstwa izolacyjna, która poprzez otwory, zostaje przyklejona do podłoża. Powstała w ten sposób konstrukcja "międzywarstwowych korytarzy" pozwalana kompensacje ciśnienia pary wodnej, powstałej w wyniku osuszania remontowanego pokrycia dachowego lub dyfundowania jej przez niezabezpieczoną paroszczelnie przegrodę stropodachu. Na krawędziach dachu oraz przy elementach wystających ponad pokrycie dachu papę wentylacyjną odsuwa się na odległość ok. 50 cm.

DANE TECHNICZNE

Grubość 1,3 [mm]
Rodzaj masy bitum oksydacyjny + wypełniacze
Rodzaj i gramatura osnowy włóknina szklana min. 100[g/m2]
Warstwy zewnętrzne folie z tworzywa sztucznego
Zakres elastyczności od 0 [0C] do +70 [0C]
Wymiary rolki szerokość/długość 1/20 [m]
Waga 1m2 1,2 [kg]
Ilość rolek na palecie 24 [szt]
Ilość m2 na palecie 480 [m2]

DANE APROBACYJNE

Papa wentylacyjna REKO DACHPIX posiada:
Atest Higieniczny wydany przez PZH w Warszawie nr B-497/96
Aprobatę Techniczną COBR w Katowicach nr AT/99-11-0034
Wyrób certyfikowany przez PCBC Oddział w Gdańsku
(certyfikat akredytacji nr AC 013)
Certyfikat nr B/32/31/2000

ZALECENIA

Powierzchnię starego dachu należy wyczyścić i wyrównać. Następnie powlec ją warstwą Qualitekt VA, dzięki czemu podłoże zostanie wzmocnione, a znajdujące się na nim drobiny pyłów związane. Po wyschnięciu powłoki całość remontowanej powierzchni dachu należy przebijając ostrym przedmiotem - sperforować. Ułożyć jedną warstwę papy wentylacyjnej REKO DACHPIX z ok. 5 cm zakładem na krawędziach arkuszy. Na zakończenie umocować warstwę Jumbo Plan PYE PV 250 S5 SS z posypką łupkową przez ogrzanie całej powierzchni spodniej strony papy. Papy perforowanej nie należy wliczać w ilość warstw pokrycia dachowego. Zależnie od rodzaju i stopnia zawilgocenia połaci dachowej zastosować 1 kominek odpowietrzający na powierzchnię od 40 do 100 m2.

TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Produkt dostarczany jest na ofoliowanych europaletach. Zarówno podczas przewozu jak i składowania rolki papy muszą być ustawione pionowo. Należy chronić materiał przed nadmierną wilgocią, opadami atmosferycznymi oraz długotrwałym działaniem promieni słonecznych. Rolki dostarczane są w obwolutach fabrycznych, posiadają nazwę wyrobu, znak firmowy producenta, datę produkcji, wymiary oraz nr Aprobaty Technicznej.

STRONA GŁÓWNA