DORADZTWO TECHNICZNE


Biuro:

tel. (071) 385 21 57,
fax (071) 385 21 58

e-mail: biuro@quandt.plSPECJALIŚCI:

1. mgr inż. Przemyslaw Szymański tel. 0601 56 30 77
e-mail: przemek@quandt.pl2. mgr inż.Małgorzata Szymańska tel. 0601 56 30 66
e-mail: gosia@quandt.pl


STRONA GŁÓWNA