DACH ODWRÓCONY
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

DACH TARASOWY  1. Pokrycie wg rys. nr 3.1.
  2. Warstwa drenująca grys 4/8 mm
  3. Nawierzchnia z płyt betonowych ułożona w strefie brzegowej
  4. Papa podkładowa JUMBOPLAN PYE PV250 S5 gr.5,0 mm
  5. Poliester ekstrudowany gr. 8 cm wykończony warstwą zaprawy
  6. Klin styropianowy min. 6 x 6 cm
  7. Profil utrzymujący z blachy np. ocynkowanej, aluminiowej itp.
  8. Deska impregnowana
  9. Obróbka z blachy
STRONA GŁÓWNA