DACH - RENOWACJA STAREGO POKRYCIA
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

DACH BETONOWY ZIMNY  1. Istniejące pokrycie po miejscowych naprawach i perforacji
  2. Bitumiczny środek gruntujący
  3. Papa wentylacyjna REKO DACHPIX gr.1,8 mm
  4. Podstawa kominka wentylacyjnego z PCV lub aluminium
  5. Papa wierzchniego krycia zgrzewalna JUMBOPLAN PYE PV250 S5 SS gr. 5,2 mm
  6. Kołnierz uszczelniający z papy JUMBOPLAN PYE PV250 S5 SS gr. 5,2 mm
  7. Kit trwale plastyczny
STRONA GŁÓWNA