IZOLACJE
ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE

TARAS OCIEPLONY (POLIESTER EKSTRUDOWANY)
NAWIERZCHNIA - PŁYTKI CERAMICZNE LUB KLINKIEROWE  1. Podłoże betonowe ze spadkiem
  2. Bitumiczny środek gruntujący
  3. Warstwa hydroizolacyjna - papa podkładowa zgrzewalna 2 x JUMBOPLAN PYE PV250 S5 gr.5,0 mm
  4. Ocieplenie - poliester ekstrudowany
  5. Mata drenażowa kubełkowa
  6. Warstwa betonu z siatka zbrojeniową
  7. Płytki ceramiczne ułożone na warstwie kleju elastycznego
STRONA GŁÓWNA